DoReplyNaar Missie en Strategie

Naar Missie en Strategie

Thema Besturing

Vertaling van van visie naar strategie:

Visie is een lange termijn streven, de missie is het korte termijn doel en strategie de (werk)wijze waardoor een doel gerealiseerd wordt.

Op het moment dat de visie helder is kan er invulling gegeven worden aan de missie en de strategie.

Randvoorwaarden

DoReply helpt om de volgende randvoorwaardes van de verantwoordelijkheid in te vullen:

  • Het doel (service visie en missie) vast te stellen
  • De sourcing te borgen
  • Het time-frame van het doel te bepalen
  • De juiste inzichten om besluiten te nemen

Succes

Het daadwerkelijk uitvoeren van de strategie ligt vaak bij (zelfsturende) teams. Dit is een agile/mission command model waarbij teams zelf de verantwoordelijkheid dragen over de strategie geeft ruimte aan experts om de juiste besluiten te nemen waarmee een missie succesvol gerealiseerd kan worden. Wij ondersteunen teams door de inzet van professionals binnen de teams of leveren complete teams die deze verantwoordelijkheid kunnen dragen.

Om de organisatie van waardevolle inzichten en feedback te voorzien betekend dat er onderzoek en data nodig is. DoReply werkt samen met grote onderzoeksbureaus die helpen bij het verkrijgen van de juiste inzichten in: Benchmark, UX, Gebruikersgemak/frustratie etc. Daarnaast borgen we in de opzet dat dat relevante data over het succes van de strategie: NPS, Tevredenheid en Besparing inzichtelijk is voor teams en bestuurders.

Hiermee creëren we bewustwording over het vertrekpunt en het effect van de strategie. Dit maakt continu verbeteren mogelijk en succesvol.

DoReply

Het succesvol inrichten van “mission command” in een organisatie is een uitdaging waar DoReply bij helpt en ondersteund. Wij zorgen voor de juiste verantwoordelijkheid, team structuur en data inzichten. Dit zorgt dat de verantwoordelijkheid over de service visie genomen kan worden en doelstellingen gerealiseerd worden.

Maarten Goedvolk