DoReplyVan Visie naar Missie

Van Visie naar Missie

Thema Besturing

Zo beschrijf je de missie van jouw organisatie:

Visie, missie en strategie zijn begrippen die vaak door elkaar worden gehaald. Een voorbeeld om het onderscheid helder te maken.

Stel je voor je bent een soldaat dan is:

  • De visie: Zorgen dat de wereld een veilige plek is
  • De missie: De gevangenen bevrijden
  • De strategie: Een actie met helikopters

Missie

Jouw missie heeft gelukkig niets met oorlog of geweld te maken maar richt zich op het leveren van een product, service of een dienst. Er zit wel een overeenkomst in het voorbeeld met de soldaat en dat is dat je duidelijkheid wil creëren. Als je een duidelijk doel voor ogen hebt kan je medewerkers inspireren om een bijdrage te leveren aan het succes.

Bij het concreet maken van de missie beschrijven we het gewenste effect. Door het effect/succes van de missie duidelijk te beschrijven zorgen we dat de strategie om dit resultaat te behalen een logische vervolgstap is. De strategie moet de waarde leveren die in de missie is beschreven. Door de waarde en het effect van de waarde te meten zorg je zodat er focus is.

De visie, missie en strategie:

  1. Met een visie beschrijf je een hoger doel, een inspiratie hoe jouw organisatie een waardevolle bijdrage kan leveren aan de wereld
  2. De missie is de beschrijving van een concrete uitkomst, een effect dat je gaat realiseren
  3. De strategie is de aanpak waarmee je het succes van de missie garandeert

Met de invulling van deze 3 stappen maken we succes bestuurbaar.

DoReply

DoReply helpt organisaties door ze bij de hand te nemen in dit proces. We helpen bij het formuleren van een service visie die dicht bij de identiteit van een organisatie ligt, het vaststellen van een missie die tastbaar is door duidelijk het effect te beschrijven dat je op gebruikers gaat realiseren. Teams inspireren en ondersteunen bij de opstellen van een strategie met meetbaar effect.

 

 

Maarten Goedvolk